Červený Breh – IBV

Charakteristika: 

Výstavba rodinného domu

Miesto: 

Košice, Hrbová ulica

Investor: 

Červený Breh, s.r.o.

Autor projektu: 

Ing. Andrej Rodziňák, ar.chitect, s.r.o.

Zhotoviteľ: 

UNIRES - Bau s.r.o.

Financujúca banka: 

financované z vlastných zdrojov

Stavebný dozor:

Ing. Štefan Kolcún

Investičný náklad:

N/A

Štruktúra projektu:

1 rodinný dom vrátane oporných múrov

Začiatok výstavby: 

6.11.2015

Ukončenie výstavby: 

2017

SAFRAN Slovakia, a.s.
Kováčska 19, 040 01 Košice
tel: 055 62 55 005

manažér predaja: 0903 406 141
e-mail: info@safran.sk
web: www.safran.sk