BREZY - Stará LESNÁ

Charakteristika: 

​Novostavba apartmánov na odkúpenie

Miesto: 

Vysoké Tatry, kataster Stará Lesná

Investor: 

SAFRAN Slovakia, a.s.

Autor projektu: 

N/A

Zhotoviteľ:

N/A

Financujúca banka:

N/A

Stavebný dozor:

N/A

Investičný náklad: 

N/A

Štruktúra projektu:

N/A

Začiatok výstavby:

projekt v príprave

Ukončenie výstavby:

N/A

SAFRAN Slovakia, a.s.
Kováčska 19, 040 01 Košice
tel: 055 62 55 005

manažér predaja: 0903 406 141
e-mail: info@safran.sk
web: www.safran.sk