BREZY - Stará LESNÁ

Charakteristika: 

​Novostavba apartmánov na odkúpenie

Miesto: 

Vysoké Tatry, kataster Stará Lesná

Investor: 

BREZY, s.r.o.

Autor projektu: 

Ing. Andrej Rodziňák ar.chitect, s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVUNION, s.r.o.

Financujúca banka:

Oberbank AG

Stavebný dozor:

Ing. arch. Rudolf Kruliac

Investičný náklad: 

8,0 mil. EUR

Štruktúra projektu:

38 apartmánov, 7 chaletov, sadové úpravy, ihriská

Začiatok výstavby:

marec 2019

Ukončenie výstavby:

december 2020